Przewodniczący więziennej "Solidarności": zmiany w kodeksie karnym są potrzebne

Zmiany w przepisach prawa, w tym w kodeksie karnym czy kodeksie karnym wykonawczym, które wprowadza obecnie rząd w dużej części są słuszne i potrzebne - ocenia przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ "Solidarność" Andrzej Kołodziejski.

Jednak obok tych zapisów wprowadzane są zmiany, które nazywa "batem na więzienników". Chodzi o planowaną nowelizację ustawy o służbie więziennej.


Jedną z największych bolączek służby więziennej jest obecnie brak kadr, oceniany na dwa tysiące osób.

Tymczasem resort obiecuje więziennikom zaledwie 500 etatów w ciągu najbliższych trzech lat. Służba więzienna zdaniem Andrzeja Kołodziejskiego przegrywa na rynku pracy między innymi za sprawą nieatrakcyjnych uposażeń.


Autor: Jarosław Krajewski /pg/


Wiadomości regionalne