Ekolaury

W audycji podsumowanie kolejnej edycji „Ekolaurów” – Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Izby Ekologii, a także wizyta w Pietrowicach Wielkich, gdzie wprowadzany jest nowatorski, gminny projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Będzie jak zawsze "Ekokoktail Prezes Gabrieli Lenartowicz", felieton ekorodzica i kolejna Ekogawęda leśnika, dr. inż. Kazimierza Szabli. 


Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach