Kawa na ławę z Michałem Wójcikiem

"III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. CSR z punktu widzenia partnerów społecznych oraz samorządów" rozpoczyna się w Katowicach. Od lat w naszym regionie funkcjonuje "Rada do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu". Czy polski przedsiębiorca naprawdę nie wie, czym jest odpowiedzialność wobec społeczeństwa, wobec swych pracowników i ich rodzin? Czy polski przedsiębiorca nie wie, czym jest działanie w lokalnym środowisku i jaką to z kolei niesie z sobą odpowiedzialność? Czy to, że coś ma ładną, nową nazwę od razu oznacza, że nie wiemy, co się za tym kryje? Z Michałem Wójcikiem, dyrektorem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach rozmawia na temat CSR Józef Wycisk.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia