Rynek ekologii

Noworoczne spotkanie z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzejem Pilotem, ponadto o rynku ekologii w 2014 roku i perspektywach 2015 roku.

Będzie serwis ekologiczny, felieton ekorodzica i kolejna Ekogawęda leśnika dr. inż. Kazimierza Szabli.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach


Zielony telefon