1947 BARWY RUIN

cobb1_6401 sierpnia 1944 r., godzina 17:00 – data, która nieodłącznie kojarzy się z wybuchem Powstania Warszawskiego. Heroiczna decyzja o obronie stolicy, która trwała 63 dni, od lat wzbudza i wciąż budzi wiele kontrowersji. W tym roku mija 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, co zmusza do refleksji i zadumy nie tylko nad tysiącami ofiar, ale również nad losem miasta.  

Prezentowane na wystawie barwne fotografie wykonał w 1947 r. Henry N. Cobb, wówczas student architektury na Harvardzie. Autor zdjęć, wraz z grupą amerykańskich architektów przyjechał do Europy w ramach projektu World Studytour, mającego na celu zapoznanie się z planami powojennej odbudowy europejskich miast, w tym również Warszawy. Cobb przywiózł z podróży z Polski około 100 fotografii. Najczęściej spotykane biało-czarne zdjęcia zniszczeń oglądane współcześnie dają efekt dystansu, zaś kolor niweluje poczucie odległości w czasie, daje wrażenie rzeczywistości zarejestrowanego kilkadziesiąt lat temu obrazu. Wystawa to jednak o wiele więcej niż porażające realnością fotografie niemal startej z powierzchni ziemi Warszawy – zdjęcia wpisują się bowiem, jako dokument, w opowieść o planach odbudowy Polski.

Organizator wystawy: Dom Spotkań z Historią.

Współorganizatorzy: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy oraz Fundacja „Warszawa1939.pl”.

Autorzy wystawy: varsavianista Krzysztof Jaszczyński i architekt Maria Sołtys, projekt plastyczny – Andrzej Budek.

Komisarz wystawy: dr Joanna Lusek.

Czas trwania wystawy: 1 sierpnia – 30 września 2014 r.

Miejsce: pl. Jana III Sobieskiego 2.