VI Śląski Turniej Debat Oksfordzkich

W roku szkolnym 2014/2015 Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wraz z Bractwem Oświatowym Związku Górnośląskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu zapraszają Uczniów i Nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego do udziału w V Śląskim Turnieju Debat Oksfordzkich.

Debata oksfordzka to bardzo wymagająca i jednocześnie wszechstronnie kształcąca forma pracy z ambitnymi uczniami, przygotowująca do udziału w życiu publicznym. Udział w debatach stwarza okazję dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do pogłębienia wiedzy o Śląsku, daje możliwość spojrzenia na zagadnienia z wielu stron, przygotowuje do wystąpień publicznych, mobilizuje do słuchania innych, kształtuje poczucie odpowiedzialności za swoje słowa oraz wyrabia szacunek dla oponentów. Tezy wszystkich debat w Turnieju dotyczą problemów, które wzbudzają dziś na Śląsku wiele emocji, są żywo komentowane i niejednokrotnie kontrowersyjne.

Celem VI Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o regionie, jak również zainteresowanie młodzieży żywotnymi problemami Górnego Śląska. Równorzędnym celem jest przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego udziału w życiu publicznym, a także przekonanie uczestników, że logika argumentacji w debacie może być wyrafinowaną rozrywką intelektualną. Dzięki metodzie debaty uczestnicy mają możliwość nauczyć się: patrzeć na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców.

Termin zgłaszania udziału szkół w turnieju upływa 24 września 2014 r.

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Edukacji Narodowej
dr Jan Olbrycht – Parlament Europejski
Wojewoda Śląski
Marszałek Województwa Śląskiego

PATRONAT MEDIALNY
TVP Katowice, Radio eM, Polskie Radio Katowice, Fabryka Silesia, Kulturalny Śląsk, CzasyPismo, Gość Niedzielny

Projekt współfinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra”

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
www.slaskiedebaty.edu.pl
www.ipn.gov.pl
www.ipn-areszt.pl

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania należy kierować do koordynatorów Turnieju:
Anna Ligocka
I Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu
tel. 606 76 16 96
e-mail: aligocka@interia.pl

Andrzej Sznajder
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Katowice
tel. 32 207 03 10
e-mail: andrzej.sznajder@ipn.gov.pl