Lodołamacze

Konkurs organizowany jest corocznie, począwszy od 2006 roku. Jego ideą jest nagradzanie pracodawców otwartych na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej oraz społecznej tej grupy. Jego celem jest wyróżnianie pracodawców, promowanie osób i instytucji działających na rzecz aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Podczas trwania Kampanii i Konkursu organizatorzy zachęcają do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przełamywania stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integrowania osób niepełnosprawnych i stwarzania im szans na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.