Niekorzystne warunki w górach

Nie wychodźmy w góry – apelują ratownicy Beskidzkiej Grupy GOPR.

Temperatura waha się od -4 stopni w wyższych partiach gór do ok. 1 stopnia w dolinach.

Jak mówi Tomasz Górny, ratownik dyżurny, warunki w górach są trudne.


Nie ma także zagrożenia lawinowego w wyższych partiach gór.

Autor: Joanna Opas