Działania na rzecz powietrza

Rozmowa z Maciejem Thortzem, dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, po wizycie we Francji, gdzie w czasie konferencji była mowa o naszych działaniach na rzecz poprawy powietrza. Ponadto przedstawimy tegorocznego laureata EKO - LAURÓW Polskiej Izby Ekologii.



Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach