Bezpieczne spalanie odpadów

W audycji o tym, na czym polega bezpieczne – termiczne spalanie niebezpiecznych odpadów komunalnych oraz o ekologicznej akcji związanej ze spalaniem niebezpiecznych odpadów komunalnych firmy SARPI z Dąbrowy Górniczej.


 


Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach