Wybitni ekonomiści. Twórcy szkoły w Katowicach.

fot. ae.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainaugurował kolejny, tym razem jubileuszowy, bo 80 rok akademicki.

Przypomnijmy, że w grudniu 1936 roku z inicjatywy doktora Józefa Lisaka rozpoczęło działalność prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej dokładnie 11 stycznia 1937 roku.

Nieco później, bo w 1938 roku uruchomiony został Wydział Administracji Publicznej. Studia na obydwu wydziałach trwały trzy lata i miały charakter zawodowy. Pierwszą siedzibą lokalową stały się użyczone pomieszczenia obszernego gmachu ówczesnej szkoły średniej - czyli Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

Dzisiaj uczelnia jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie, kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych ponad 11.000 studentów na pięciu wydziałach: Biznesu, Finansów i Administracji, Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. Jednak, czasami, mamy wrażenie, że o dwu postaciach, tak ważnych i dla tej uczelni i dla naszego regionu mówi się mało, za mało.

Te postaci to doktor Józef Lisak - założyciel uczelni oraz Karol Adamiecki. I chyba, tak szczerze mówiąc, są to postaci mało znane szerokiemu ogółowi.  

O nich opowiada prof. Alojzy Czech:


Autor: Józef Wycisk/mm