Monika Krasińska wyróżniona

Nasza redakcyjna koleżanka, Monika Krasińska doceniona przez górników z kopalni Budryk w Ornontowicach.

W 10. rocznicę strajku w kopalni otrzymała honorową odznakę za relacjonowanie tego najdłuższego w historii powojennej polski podziemnego strajku.

Jak powiedział przewodniczący tamtejszego związku zawodowego Kadra, Mirosław Dynak, przez cały czas trwania strajku i negocjacji rzetelnie przekazywała opinii publicznej co dzieje się w kopalni.


Strajk w kopalni Budryk trwał 46 dni. Dotyczył warunków przyłączenia samodzielnej dotąd kopalni do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Związkowcy domagali się między innymi stworzenia ścieżki wyrównywania dysproporcji płacowych między górnikami z Budryka i JSW, sięgających 800 złotych na niekorzyść pracowników Budryka.

Ponad 130 górników strajkowało pod ziemią, kolejnych kilkuset okupowało kopalnię na powierzchni.

Autor: Łukasz Kałuża /pg/