Mieszkania dla pracowników

fot. KSSE

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to instytucja, która już nie tylko zajmuje się gruntami i przygotowywaniem ich dla inwestorów.

Strefa zajmuje się także kształceniem nowych kadr, współpracą przemysłu z nauką. Ostatnio strefa pracuje też nad pewnym projektem, który w pierwszej chwili może zaskakiwać: chodzi o połączenie kilku realizowanych obecnie programów w jeden, a jego efektem mają być mieszkania dla przyszłych pracowników.