Badania nad mapą zagrożeń. Podsumowanie wyników.

Wyższa Szkoła Humanitas podsumuje wyniki badań nad Krajową Mapą Zagrożeń.

Sosnowiecka uczelnia do rozmowy nad tym projektem zaprosiła osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju, w tym także Komendanta Głównego Policji. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa umożliwia mieszkańcom zgłaszanie niepokojących sytuacji, takich jak akty wandalizmu i zakłócanie porządku. Chodzi też o przypadki takie, jak złe oznakowanie drogi czy dzikie wysypiska śmieci. Narzędzie to ma być nową forma dialogu Policji ze społeczeństwem. 

Przez 2 lata funkcjonowania mapy zgłoszono blisko milion zagrożeń. Korzysta z niej 1,5 miliona użytkowników. Wyższa Szkoła Humanitas jako pierwsza uczelnia w Polsce podjęła badania nad funkcjonowaniem mapy zagrożeń. 

Autor: Łukasz Szwej /rs/