Zielony telefon z Tauronem

Jak w każdy czwartek pięć minut po 23.00 zapraszamy na nocne ekologiczne rozmowy rodaków. Dzisiaj część druga spotkania z fotografikiem Januszem Moczulskim o urokach robienia zdjęć przyrody z lotu ptaka, z samolotu. Dowiemy się czy wycinanie drzew w lesie w pobliżu Ptasiego Osiedla w Katowicach jest legalne? Zaprasza Maciej Bakes.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach


Zielony telefon