Rada nadzorcza JSW powołała nowy zarząd

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej powołała nowy zarząd X kadencji.

Rada na razie wybrała 5 wiceprezesów, a jednemu z nich powierzyła obowiązki prezesa. Funkcję tę będzie pełnić do czasu powołania tego właściwego prezesa.

Rafał Pasieka został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. Handlu. To właśnie jemu Rada Nadzorcza powierzyła także obowiązki prezesa. Radosław Załoziński odpowiadał będzie za sprawy ekonomiczne, Artur Wojtków za pracę i politykę społeczną. Za strategię i rozwój odpowiedzialny będzie Artur Dyczko, a Tomasz Śledź odpowiadał będzie za sprawy techniczne.

Nowy zarząd swoje funkcje pełnić będzie od jutra.


Autor: Joanna Opas /pg/