Minister zachęca do odkładania na PPK

Wszyscy powinniśmy odkładać dodatkowe środki na przyszłą emeryturę, mówił w Radiu Katowice wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. 

Zdaniem ministra najtrudniej do oszczędzania przekonać ludzi młodych, którzy nie zastanawiają się obecnie jaki standard życia czeka ich za 40 lat. 

— Państwo gwarantuje podstawowy filar wypłat emerytury, a ten może okazać się niewystarczający, dlatego warto zainteresować się na przykład Pracowniczymi Planami Kapitałowymi — mówił minister, który równocześnie przyznał, że największym problemem jest tu nadszarpnięte zaufanie Polaków do dodatkowego odkładania pieniędzy.


Program Pracowniczych Planów Kapitałowych wszedł w życie 1 lipca i dotyczy początkowo pracowników największych firm. W kolejnych etapach będą mogli do niego przystępować także pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw. 

Autor: Jarosław Krajewski /rs/