Pracownik plus oraz Mieszkanie plus. Spotkanie z KSSE.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna postanowiła połączyć kilka programów w jedną całość i tak oto narodził się pomysł "Pracownik+ Mieszkanie+".

Program ma wesprzeć inwestorów w pozyskiwaniu najlepszych pracowników i stworzyć warunki dla stabilizacji zatrudnienia, obniżając poziom rotacji kadr.

Dziś naszym gościem Prezes Katowickiej Strefy, dr Janusz Michałek.