Rozmowa dnia z prof. Arkadiuszem Mężykiem

Politechnika Śląska jest doceniona jako uczelnia badawcza na świecie i zajmuje czołowe miejsce wśród polskich ośrodków akademickich. 

Jak powiedział poranny gość Polskiego Radia Katowice, rektor, prof. Arkadiusz Mężyk, w opublikowanym niedawno rankingu Times Higher Education w obszarze inżynieria i technologia uczelnia zajmuje pozycje między 600-800, razem z Politechnikami Warszawską i Gdańską, a z kolei w obszarze technologii informacyjnych uczelnia plasuje się na pozycjach 300-400.

Przed nią jest tylko Uniwersytet Warszawski. Zdaniem porannego gościa to pokazuje, że uczelnia ma ugruntowaną pozycję i jest liczącym się ośrodkiem.

Ostatnio Politechnika Śląska zyskała status uczelni badawczej w pierwszej edycji konkursu w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Dzięki temu Politechnika Śląska będzie otrzymywać zwiększoną o 10 procent subwencję. 
Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.