Ocieplenie klimatu

Wraz z ocieplaniem się klimatu zmienia się u nas szata roślinna. Z powodzeniem rosną w naszym kimacie rośliny, które do tej pory zarezerwowane były dla klimatu naprawdę ciepłego. Dzisiaj powiemy o takich roślinach wraz ze studentami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zaprosimy też do śledzenia dwóch ciekawych inicjatyw:  #BEZ i Paśnik Śląski. Powiemy też o zmianach w ministerstwie środowiska, z którego wydzielono temat ochrony powietrza i klimat. Co tydzień, w każdy czwartek spotykamy się na naszym ekologicznym radiowym Wysypisku dźwięków, informacji i porad dotyczących życia w zgodzie z naturą, przyrodą, czystym powietrzem i ochroną środowiska. Nasze ekologicznie zakręcone dziennikarki: Katarzyna Głuch i Iwona Kwaśny razem z ekspertami z różnych dziedzin pokażą, a raczej pozwolą usłyszeć, jak sprawić, by nasze otoczenie było coraz czystsze, ładniejsze, bez niepotrzebnej chemii. Jak zapewniają – nie będą truć. 

Na Facebooku pojawią się zdjęcia prezentujące niektóre z omawianych tematów. Jesteśmy też na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.


wfosigw_400

Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.Wysypisko