Starosta Żywiecki nie zaskarży NFZ w sprawie szpitala powiatowego

Starosta Żywiecki nie zaskarży Narodowego funduszu Zdrowia w sprawie szpitala powiatowego. 

Jak poinformował urząd w specjalnym oświadczeniu w swojej wypowiedzi na konferencji prasowej 9 stycznia 2020 roku, Starosta użył skrótu myślowego odnosząc się do sytuacji związanej z finansowaniem służby zdrowia w powiecie żywieckim przez Fundusz. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 roku,stwierdzającym niezgodność z Konstytucją przepisu artykułu 59 ust.2 Ustawy o działalności leczniczej dochodzenie roszczeń związanych z wykonywaniem tego wyroku następuje od Skarbu Państwa - informuje urząd. Zadłużenie szpitala jak informuje starostwo wynosi około 24 milionów złotych. Kwota ta obejmuje niewymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,których termin płatności został przesunięty na mocy umowy pomiędzy Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej a ZUS. Na dzień dzisiejszy ,środki które otrzymuje szpital z NFZ na wykonywanie usług medycznych to 54 mln.zł co zdaniem Starosty jest zdecydowanie za mało.

Autor: Andrzej Ochodek /pg/