Kościół w czasie pandemii. Ślady.

Z koronawirusem musimy się nauczyć żyć. Jakie wyzwania duszpasterskie stoją przed Kościołem w czasie pandemii? Jakie nowe formy duszpasterstwa ta sytuacja niejako obudziła .Jak wychodzić ku człowiekowi z orędziem Ewangelii w tych niecodziennych okolicznościach.Jakie są mocne i słabe strony naszej wiary, pobożności,religijności ale i naszego duszpasterstwa objawił ten czas. Nad tymi problemami pochylą się dziś ks. Roman Chromy dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach i prowadzący audycję ks. Michał Anderko.


Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl