Rozmowa dnia z prezydentem Marcinem Krupą

fot. Małgorzata Lachendro/Radio Katowice

Mieszkańcy Katowic od kilku dni mogą wyrabiać kartę mieszkańca, ale nie przysługują im żadne z zapowiadanych zniżek. W ostatniej chwili służby prawne wojewody uchyliły uchwałę miejskich radnych wprowadzającą kartę twierdząc, że nie jest ona aktem prawa miejscowego, a jedynie programem zniżkowym. Choć skończony, wciąż nieczynny jest dworzec autobusowy przy ulicy Sądowej. Z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic, rozmawia Łukasz Łaskawiec.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.