Pozytywka: Lech Majewski

Gościem Ewy Niewiadomskiej jest dziś Lech Majewski - reżyser filmów i sztuk teatralnych.Audycja z pozytywnym wydźwiękiem