W 2049 roku zamknięta zostanie ostatnia kopalnia węgla na Śląsku

fot. Kamil Jasek / Radio Katowice

W 2049 roku zamknięta zostanie ostatnia kopalnia węgla na Śląsku. Po 4 dniach rozmów, strona rządowa oraz związkowcy doszli do porozumienia w sprawie transformacji przemysłu wydobywczo – energetycznego. 

Odchodzenie od węgla ma być procesem stopniowym, wzorowanym na rozwiązaniach niemieckich.  Jak mówi przewodniczący śląsko-dąbrowskiej solidarności Dominik-Kolorz. to trudna i historyczna chwila, chociaż nie oznacza jeszcze końca prac. 

Mimo zamykania kopalń górnicy nie stracą  pracy. Rząd gwarantuje zatrudnienie aż do emerytury – mówi Pełnomocnik rządu ds.transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego, Artur Soboń .

W związku z podpisaniem porozumienia zakończył się trwający od wtorku protest górników. Nie będzie także demonstracji w Rudzie Śląskiej. Dokładny harmonogram transformacji sektora górniczego zaprezentowany zostanie w godzinach wieczornych.


Autor: Kamil Jasek /as/