Zielone Śląskie przyjęte przez radnych Sejmiku Śląskiego

fot. Wojciech Pacula/Radio Katowice

Strategia Rozwoju województwa śląskiego na najbliższe 10 lat, czyli dokument programowy zwany umownie jako "Zielone Śląskie", został jednogłośnie przyjęty przez radnych Sejmiku Śląskiego.

Zakłada się w nim gruntowną transformację energetyczną regionu z zachowaniem zrównoważonego rozwoju i dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Dokument zyskał wcześniej aprobatę wszystkich sejmikowych komisji, a także Komisji Europejskiej w Brukseli, jak i strony rządowej. 

Marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski, podkreślał, że to jedna z najważniejszych uchwał tej kadencji Sejmiku, wskazując, iż zaplanowane i zapewnione są różnorodne źródła finansowania tego ambitnego projektu dla Śląska.


 

Radni w dyskusji wyrażali także troskę o stan zabezpieczenia w sprzęt i obsadę personelu w placówkach medycznych podległych marszałkowi, w sytuacji przyrostu zachorowań na COVID-19.

W dyspozycji marszałka jest 35 procent wszystkich szpitalnych łóżek w województwie. Reszta jest w dyspozycji szpitali powiatowych i miejskich.

Marszałek Chełstowski poinformował o codziennych naradach z wojewodą śląskim w tych kwestiach i możliwości przekształcenia jednego ze szpitali wojewódzkich w szpital "jednoimienny".

Dowiedzieliśmy się także, że w wyniku konkursu nowym dyrektorem Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu został dr Krzysztof Bestwina, kierujący dotąd Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu.


Autor: Wojciech Pacula /pg/