Straż graniczna otwiera nabór na funkcjonariuszy

20 nowych funkcjonariuszy planuje przyjąć w swoje szergi Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu w przyszłym roku. Zainteresowani służbą już mogą przystąpić do procesu rekrutacji. 

Straż Graniczna poszukuje osób komunikatywnych, zdyscyplinowanych, odpornych na stres, lubiących wyzwania, takich które są gotowe na podjęcie odpowiedzialnych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. Kandydaci muszą ponadto spełnić kilka warunków, przede wszystkim mieć tylko polskie obywatelstwo, nie być karanym za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, a dodatkowo być sprawnym fizycznie i cieszyć się dobrym stanem zdrowia. Ważne są także predyspozycje psychologiczne do pełnienia służby w uzbrojonej formacji. 

Chętni muszą osobiście złożyć podanie o przyjęcie do służby wraz z kopiami dokumentów, i wypełnionym kwestionariuszem osobowym. Rekrutacja dzieli się na dwa etapy, pierwszy z nich to rozmowa kwalifikacyjna, a także badanie psychologiczne i psychofizjologiczne. Drugi etap to test z wiedzy ogólnej i języka obcego. Potem jest test sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna, a take badania lekarskie. Dopiero potem rozpoczyna się szkolenie zakończone egzaminem. 


Autor: Joanna Opas /as/