70. rocznica połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski

fot. UM Bielsko-Biała

20 stycznia 1951 r. odbyła się sesja zjednoczeniowa Miejskiej Rady Narodowej, podczas której zdecydowano o połączeniu Bielska i Białej w jeden organizm miejski.

Pierwsza tzw. zjednoczeniowa sesja Rady odbyła się w Strzelnicy – dzisiejszym Bielskim Centrum Kultury. Pracownicy i radni obu miast stanowili grupę 120 osób, obecne były także delegacje rad zakładowych, przedsiębiorstw, szkół i stowarzyszeń sportowych, w liczbie 380 osób. Ustalono, że nowych radnych będzie 48. 

Z tej okazji, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zarządziło obowiązkowe udekorowanie wszystkich domów a po uroczystej sesji nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem bohaterów radzieckich poległych w walce o oswobodzenie obu miast.

Współczesne władze Bielska-Białej, z powodu pandemii zmuszone były do odwołania lub przesunięcia uroczystości z okazji 70. rocznicy połączenia obu miast.


Autor: Andrzej Ochodek /as/