Nowy sprzęt dla Szpitala Pediatrycznego

fot. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz Fundacja "Razem dla Dzieci", wsparły finansowo Oddział Chirurgii Dziecięcej Szpitala Pediatrycznego.

Chodzi o zakup specjalistycznych urządzeń-wiertarki ortopedycznej oraz waporyzatora, który służy do tamowania krwawienia w czasie operacji stawu kolanowego. Bielskie starostwo tym razem przekazało na ten cel blisko 34 tys. zł. 

Fundacja "Razem dla Dzieci” natomiast, w ciągu siedmiu lat swego istnienia zakupiła na rzecz dziecięcej placówki medycznej z Bielska-Białej aparaturę, sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości wynoszącej blisko 460 tysięcy zł.