Euroregion on line

Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko od 1998 roku zrealizował wiele wspólnych projektów na pograniczu polsko-czeskim. 

— W czasie pandemii współpraca transgraniczna nieco zwolniła, co nie oznacza, że nie istnieje — mówi przewodniczący Euroregionu, Janusz Pierzyna, wójt Jasienicy. 


W ramach Euroregionu udało się realizować wiele projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Jednym z nich jest m.in.zbudowanie po obu stronach granicy oferty turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem rodziców z dziećmi, grup dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, seniorów i osób niepełnosprawnych. 

Autor: Andrzej Ochodek /rs/


Wiadomości regionalne