Profesor Malay Ghosh z tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Statystyk z Florydy, profesor Malay Ghosh z tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Uroczystość prowadzona w języku angielskim odbywa się zdalnie. Urodzony w 1944 roku w Kalkucie profesor to wybitny, nagradzany na całym świecie naukowiec. Wielokrotnie gościł w Katowicach, podczas konferencji naukowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny. Jak czytamy na stronie internetowej uczelni - "Tytuł doktora honoris causa nadano prof. Malayowi Ghoshowi za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie teorii statystyki i jej zastosowań, aktywne popularyzowanie nauki oraz promowanie międzynarodowej współpracy naukowej". 

Autor: Agnieszka Loch


Wiadomości regionalne