Gospodarowanie odpadami

Czym jest gospodarka odpadami?

Z Krzysztofem Królem z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach rozmawiała Gabriela Kaczyńska.