Upadłość biura podróży

Kolejne śląskie biuro podróży ogłosiło upadłość. Informacje w tej sprawie przekazał Urząd Marszałkowski w Katowicach - powodem - niewypłacalność. 

Organizator turystyki Biura Podróży Mistral działającego przy ulicy Sokolskiej poinformował, że żaden z podróżnych nie przebywa obecnie poza granicami kraju. Podróżni, korzystający z usług firmy, których umowy nie zostały lub też nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży Mistral, mają możliwość składania roszczeń - do których należy załączyć kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a Biurem Podróży Mistral, kopię dowodu wpłaty na rzecz Biura Podróży, oświadczenie stwierdzające niewykonanie usług turystycznych oraz wskazanie rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot środków. 

Autor: Magdalena Pańczyk


Wiadomości regionalne