Pakiet klimatyczno-energetyczny

Czy realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego jest korzystna dla polskiej energetyki opartej o węgiel kamienny i na czym polega nowatorska gospodarka leśna w lasach Rud Raciborskich, gdzie ponad 20 lat temu miał miejsce największy w historii pożar lasu, to główne tematy audycji.

Będzie jak zawsze "Ekokoktail Prezes Gabrieli Lenartowicz", felieton ekorodzica i kolejna Ekogawęda leśnika dr. inż. Kazimierza Szabli.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach


Zielony telefon