Kolejne spotkania poświęcone sytuacji w górnictwie

Przedstawiciele związków zawodowych, spółek węglowych i strony rządowej w Katowicach omawiali bieżącą sytuację w górnictwie.

Było to kolejne spotkanie Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Jeden z punktów programu dotyczył potencjalnego połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Obecnie prowadzimy rozmowy na temat możliwych rozwiązań z sektorem bankowym – wyjaśniał po obradach Zespołu wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.


W trakcie obrad Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników przyjęto także wspólne stanowisko strony społecznej oraz pracodawców dotyczące obciążeń publiczno-prawnych górnictwa węgla kamiennego mówiące o konieczności ich ograniczenia.

Autor: Marcin Rudzki