Radio Katowice
Radio Katowice / Patronaty / Festiwal Muzyki im. Prof. Józefa Świdra
Festiwal Muzyki im. Prof. Józefa Świdra

NIEUSTANNIE ZAINSPIROWANI

PIĄTY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA 

Już po raz piąty w Cieszynie, na Śląsku Cieszyńskim i w Katowicach zorganizowano festiwal jego imienia, 5-8 grudnia 2019

Profesor Józef Świder, kompozytor i wykładowca akademicki, inspirował i nadal inspiruje rzesze studentów i dojrzałych artystów-muzyków. Jego utwory są wyzwaniem dla wykonawców, a przyznawaną mu opinię wybitnego pedagoga potwierdzają słowa tych, którzy mieli zaszczyt i przyjemność być jego uczniami.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki, przyjmując imię Profesora Józefa Świdra, stał się niejako „wizytówką” śląskiej chóralistyki. Na festiwal składa się komplet różnorodnych wydarzeń, jak: przesłuchania konkursowe, koncerty, konferencje, seminaria i warsztaty. Konkursy angażują zespoły chóralne różnych generacji: od dziecięcych, przez młodzieżowe, akademickie, aż po te złożone z dojrzałych śpiewaków. Zespoły prezentują wysoki poziom wykonawstwa muzycznego, a wśród laureatów festiwalowych nagród nie brak chórów
o ugruntowanej już pozycji, odnoszących liczne sukcesy na rozmaitych prestiżowych konkursach. Zmaganiom konkursowym podczas festiwalu towarzyszy wymiana doświadczeń artystycznych i edukacyjnych, popularyzacja literatury chóralnej różnych stylów i epok oraz konfrontacja wyników badań naukowych. Wszystko to służyć ma kultywowaniu sztuki muzycznej regionu i rozpowszechnianiu miłości do śpiewu – bez względu na wiek, umiejętności czy przynależność narodową śpiewających.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. Profesora Józefa Świdra, mimo dopiero piątej edycji, niewątpliwie odnalazł swoje miejsce w kalendarzu imprez kulturalnych w Polsce. Dzięki temu wydarzeniu, Śląsk Cieszyński w grudniowy czas staje się na chwilę „chóralnym sercem” Polski.

Festiwal po raz piąty

Koncertów festiwalowych, konkurs chóralny, wykłady, warsztaty i seminarium dla dyrygentów znalazły się w programie V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Prof. Józefa Świdra, który odbędzie się w Cieszynie w dniach od 5 do 8 grudnia 2019r. Pomysłodawcą festiwalu jest Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, który jest jednym z najstarszych zespołów chóralnych na Śląsku. Termin Festiwalu jest nieprzypadkowy, ponieważ 7 grudnia 1908 zostało zainicjowane Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” w Cieszynie, którego kontynuatorem jest Chór Uniwersytetu Śląskiego – akademicka Harmonia.

Tegorocznego festiwalu to festiwal wykładów i warsztatów artystycznych. W tym roku skupiamy się w największej mierze na praktyce chóralnej w większości opartej na folklorze Podbeskidzia, warsztatach śpiewu białym głosem, które poprowadzi Katarzyna Broda Firla, córka folklorysty Józefa Brody. Będzie również spotkanie z Józefem Brodą, który podczas wywiadu z Magdaleną Szyndler (dyrektorem Instytutu Sztuk Muzycznych UŚ) opowie o prawdziwym muzykowaniu „z serca i od serca” w zgodzie z naturą. Będzie również wykład o specyfice wykonawczej muzyki bałkańskiej: serbskiej, macedońskiej i bułgarskiej, które poprowadzi prof. Zoran Stanisavljevic z Uniwersytetu w Niszu w Serbii. Spotkamy się również z prof. Marcinem Wawrukiem - chórmistrz, aranżerem, wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, trenerem wokalnym programów X-faktor,  Twoja twarz brzmi znajomo, Jak oni śpiewają, który w przyjazny sposób opowie
o rytmetyce chóralnej.  

Odbędzie się również Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. Józefa Świdra, w którym rywalizować będzie 11 zespołów z Polski, Czech i Białorusi. Zespoły walczyć będą o nagrody finansowe:

- Grand Prix Festiwalu,

- za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora

- za najciekawsza interpretację utworu o charakterze sakralnym

- za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra

- za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem

 Cieszyńskim

- za najciekawszą interpretację utworu inspirowanego folklorem

Konkurs oceniać będzie jury składające się z wybitnych specjalistów chórmistrzów
i kompozytorów reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski:

1. prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski - przewodniczący, Akademia Muzyczna w Łodzi,

2. prof. dr hab. Dariusz Dyczewski, JM Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie,

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie,

3. prof. dr hab. Marcin Wawruk, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie,

4. prof. Zoran Stanislavovic, Uniwersytet w Niszu/Serbia

5. dr hab. prof. nadzw. Izabella Zielecka – Panek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tym wydarzeniom towarzyszyć będą koncerty na terenie Śląska Cieszyńskiego co znacząco wpłynie na propagowanie muzyki chóralnej i cieszy się zainteresowaniem publiczności.

Doskonałym podsumowaniem festiwalu będzie finał –Koncert przedświąteczny „Nieśmy chwałę Panu” pod honorowym patronatem J.M. Rektora UŚ prof. zw. dr hab. Andrzeja Kowalczyka, JE Ks. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego dra Wiktora Skworca oraz JE Ks. Biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego dra Mariana Niemca. W programie znajdzie się program a capella w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Śląskiego Harmonia oraz utwory instrumentalne w wykonaniu Orkiestry Smyczkowej Musica Iuvenalis z Koszyc na Słowacji. W drugiej części koncertu zabrzmi niezwykle emocjonalne Sunrise Mass Oli Gjeilo zaprezentowane z prezentacją multimedialną.

Wśród patronów Festiwalu jest Fundacja imienia  Profesora Józefa Świdra, którą  w 2015r., którą  założyła rodzina kompozytora. Jej celem jest „upowszechnianie, promocja, gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i kultywowanie w kraju i zagranicą twórczości kompozytorskiej, dorobku i spuścizny muzycznej Józefa Świdra”

/mat. prasowe/Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA