Zasłużonemu dla kultury teatralnej. Nagroda dla Radia Katowice.