Radio Katowice
Radio Katowice / Patronaty / Bajać na ludowo
Bajać na ludowo

"Bajać na ludowo" - Konkurs ilustratorski

PROGRAM

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Kuratorem konkursu i zarazem przewodniczącym jury będzie częstochowski artysta malarz Jacek Sztuka. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Radio Katowice, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska”.

Cele Konkursu 
Popularyzacja tradycyjnych polskich bajek i baśni oraz przekazów ludowych.
Zachęcanie uczniów szkół średnich i podstawowych do aktywności artystycznej.
Propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

Zasady uczestnictwa
1. Uczestnicy: uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich z miasta Częstochowa oraz powiatów częstochowski, myszkowski, lubliniecki i kłobucki
2. Format pracy: ilustracje muszą być nadesłane mailowo w formacie jpg, png, tiff, lub pdf w rozdzielczości 300 ppi i wielkości nie mniejszej niż 21x14,5 cm i nie większej niż 50x70 cm.
3. Sposób obrazowania: ilustracja książkowa.
4. Liczba prac: do trzech prac od jednego uczestnika.
5. Opis: każda praca musi być zgodna z regulaminem konkursu i zawierać poprawnie wypełnione zgłoszenie konkursowe.

Kategorie konkursowe

1. Dla uczniów Szkół Podstawowych klas 5-8

Utwory do zilustrowania:
„O sierocie, która wyszła za królewicz węża”, Podania i Bajki Ludowe zebrane na Litwie, Jan Karłowicz.
„O staruszku i staruszce i o złotej rybce”, Baśnie i Powieści z ust ludu i książek, Zygmunt Gloger.
„Kto robi dobrze, sobie robi dobrze; kto robi źle, sobie robi źle”, Podania i Bajki Ludowe zebrane na Litwie,Jan Karłowicz.

2. Dla uczniów Szkół Średnich

Utwory do zilustrowania:
„Królewicz w piekle”, Podania i Bajki Ludowe zebrane na Litwie, Jan Karłowicz.
„Strzyga”, Podania i Baśni Ludu w Mazowszu, Roman Zmorski.
„Zbrodnia”, Baśnie i Powieści z ust ludu i książek, Zygmunt Gloger.

Terminarz
Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać do 30 kwietnia 2021 roku (termin zostanie wydłużony do 21 maja) na adres e-mail: czestochowa@nikidw.edu.pl, w tytule: „Bajać na ludowo” – nazwisko i imię autora prac.

Ocena prac
Prace będą oceniane przez niezależne jury konkursowe, powołane przez Organizatora. W składzie jury znajdą się przedstawiciele Organizatora. Przewodniczącym jury będzie kurator konkursu.

Nagrody
1. Nagrodami konkursowymi w każdej kategorii nagrody rzeczowe:
- za zajęcie pierwszego miejsca o wartości 2 000,00 zł,
- za zajęcie drugiego miejsca o wartości 1 000,00 zł,
- za zajęcie trzeciego miejsca o wartości 500,00 zł,
- jury może przyznać wyróżnienia indywidualne w formie książek ze zbiorów wydawniczych Instytutu.
2. Dla szkół, których uczniowie wykażą się największą ilością prac wysokiej jakości, są przewidziane nagrody w postaci zestawów książek ze zbiorów wydawniczych Instytutu.
3. Prace laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu. Organizator planuje wydanie publikacji z tradycyjnymi polskimi bajkami, baśniami oraz przekazami ludowymi, do zilustrowania których posłużą wybrane prace z nadesłanych w konkursie.

Ogłoszenie wyników
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.nikidw.edu.pl do 31 maja 2021 roku.

Kontakt
Sekretariat Konkursu „Bajać na ludowo” znajduje się w siedzibie Oddziału Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Informacje nt. Konkursu można uzyskać pod nr. telefonu 506 582 643 oraz pod adresem e-mail: paula.zasada@nikidw.edu.pl.

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA