Radio Katowice
Radio Katowice / Patronaty / VIII KONFERENCJA PRZYRODNICZA
VIII KONFERENCJA PRZYRODNICZA

Konferencja jest kontynuacją z lat poprzednich i ma na celu integrację różnych środowisk troszczących się o przyrodę.

Konferencja odbywa się dzięki środkom przyznanym przez Urząd Miasta Katowice Radzie Dzielnicy nr 18 w Murckach przy współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska U.M. Katowice i z Pracownią Edukacji Ekologicznej – STUDNIA z Murcek.

Odpowiedzialnym za organizację konferencji jest Sylwester Szweda, przewodniczący Zespołu do Spraw Ochrony Środowiska i Zabytków w Radzie Dzielnicy nr 18 przy U.M. Katowice.

Kontakt:

E-mail: sylwek.szweda@gmail.com

Tel. 506 716 556


Zaproszenie i PROGRAM VIII KONFERENCJI U ŹRÓDEŁ 3 września 2022 na Dolince Murckowskiej..pdfAutopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA