Kaplica Świętej Barbary

fot. z archiwum Henryka Grzonki

U progu Nowego Roku zapraszamy w Ligoniowym Radiu pod ziemię, na poziom 170 do zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu. Dekretem Biskupa Gliwickiego 10 grudnia 2015 roku została na tym obszarze ustanowiona kaplica, której patronką jest św. Barbara. Kaplicę wyróżnia nie tylko jej wyjątkowe położenie, ale także walory architektoniczne: surowa cegła, konstrukcje stalowe i industrialny klimat, to sacrum w górniczym profanum jest warte odwiedzenia. W uroczystość Trzech Króli odbywało się tam wspólne kolędowanie artystów i publiczności.

Rozmowami o Śląsku z prezesem Związku Górnosląskiego Grzegorzem Franki rozpoczynamy dziś śląski program. Ligoniowe Radio