Zabytki odzyskają blask

Milion złotych przeznaczy w tym roku Ruda Śląska na renowację zabytków.

Blask odzyskają cztery budynki mieszkalne. Przeprowadzona zostanie także renowacja dawnego ratusza w Orzegowie i elewacji kościoła pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła oraz rekonstrukcja wieży sygnaturki kościoła pod wezwaniem Ścięcia świętego Jana Chrzciciela. O dofinansowaniu tych obiektów z budżetu miasta przesądziły uchwały podjęte przez rudzkich radnych.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej od 2012 roku prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków obejmującą przeszło 2 tysiące obiektów. Są to m.in. schrony bojowe, krzyże przydrożne, kapliczki, zabudowania industrialne, parki i cmentarze.

Autor: Łukasz Kwaśny


Wiadomości regionalne