Utwory fortepianowe Karola Szymanowskiego

W audycji utwory fortepianowe Karola Szymanowskiego, poematy i mazurki. Ich wykonawczynią będzie artystka, która znaczącą część swych interpretatorskich poczynań poświęciła popularyzacji i promocji muzyki tego, największego po Chopinie, polskiego kompozytora. Prof. Joanna Domańska podejmuje wiele działań, także poza pianistycznych, związanych z dokonaniami Karola Szymanowskiego, będąc, jako przewodniczącą Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w naszym kraju, współorganizatorem konkursów wykonawczych i kompozytorskich jego imienia. 


W wieczornym cyklu w programie Radia Katowice prezentowane są najciekawsze płyty zarejestrowane przez śląskich muzyków, solistów, chóry, orkiestry – w szerokim zakresie uprawnianych przez nich stylistyk, poczynając od muzyki dawnej, a na współczesności kończąc. W tym spektrum szczególne miejsce zajmują artyści, którzy zaznaczyli swą obecność na międzynarodowych estradach i scenach zajmując czołowe miejsca w europejskich i światowych konkursach muzycznych. Ważne miejsce w tym radiowym cyklu koncertów zajmuje prezentacja płyt wydanych przez Polskie Radio Katowice.