Radio Katowice
Tydzień Ewangelizacyjny
04.07.2016
20:10:00

W Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim do 10 lipca trwa 67. Tydzień Ewangelizacyjny, którego organizatorem jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Uczestnicy mają przede wszystkim możliwość słuchania, dyskutowania i refleksji nad Słowem Bożym. W programie przewidziano także wiele innych wydarzeń o czym m.in. mówimy dziś w Drodze. Zapraszamy także na spotkanie z uczestnikami rekolekcji Ruchu Czystych Serc, które odbywały się w Częstochowie. W rozmowie z młodymi ludźmi, którą przepowadziła Izabela Czerczer, znajduje się wiele odniesień do homilii Ojca św. Jana Pawła II z 12 czerwca 1999 r., głoszonej w Sandomierzu. Papież mówił m.in. o czystości serca i wewnętrznej wolności adresując te słowa do młodzieży, ale także do rodziców i wychowawców. Fragment tego spotkania proponujemy dziś na zakończenie programu.
Radio Katowice / Audycje / Droga
Droga
 
 
 
 

"Droga" to ekumeniczny magazyn religijny prezentujący nie tylko fakty z życia Kościoła, ale także informacje, które zainteresują wszystkich wierzących.

Zobacz także Droga

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA