Tydzień Ewangelizacyjny

W Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim do 10 lipca trwa 67. Tydzień Ewangelizacyjny, którego organizatorem jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Uczestnicy mają przede wszystkim możliwość słuchania, dyskutowania i refleksji nad Słowem Bożym. W programie przewidziano także wiele innych wydarzeń o czym m.in. mówimy dziś w Drodze. Zapraszamy także na spotkanie z uczestnikami rekolekcji Ruchu Czystych Serc, które odbywały się w Częstochowie. W rozmowie z młodymi ludźmi, którą przepowadziła Izabela Czerczer, znajduje się wiele odniesień do homilii Ojca św. Jana Pawła II z 12 czerwca 1999 r., głoszonej w Sandomierzu. Papież mówił m.in. o czystości serca i wewnętrznej wolności adresując te słowa do młodzieży, ale także do rodziców i wychowawców. Fragment tego spotkania proponujemy dziś na zakończenie programu."Droga" to ekumeniczny magazyn religijny prezentujący nie tylko fakty z życia Kościoła, ale także informacje, które zainteresują wszystkich wierzących.

Droga