Odrolnianie gruntów. Walka o działki.

Nowelizacje ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2015 roku znacząco wpłynęły na procedury obowiązujące przy tzw. odrolnianiu gruntów.

Według jej zapisów, decydujący głos w tej sprawie ma minister rolnictwa i rozwoju wsi a nie samorząd. To wzbudza szereg kontrowersji przy uchwalaniu planów przestrzennego zagospodarowania. Tak jest m.in. w gminie Zebrzydowice, gdzie podczas ostatniej sesji część mieszkańców zakwestionowała tę część uchwalonego planu. Zastępca wójta, Karol Sitek, staje w jego obronie.


Z taką procedurą nie zgadza się mieszkaniec Kaczyc, Mirosław Hernik.

#audio2

Sąd może nakazać gminie zmianę części zapisów planu lub go w całości odrzucić. Dodajmy, że prace nad uchwaleniem planu zagospodarowania w gminie Zebrzydowice trwały 2,5 roku.

Autor: Andrzej Ochodek /rs/