Zachowanie dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie unijne.

38 obiektów związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w regionie otrzyma dofinansowanie unijne o łącznej kwocie przekraczającej 190 milionów złotych.

Zarząd Województwa wybrał projekty, które otrzymają wsparcie, dla 7 z nich zarząd przyznał dodatkowe dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa w łącznej wysokości blisko 5,5 mln zł.

Warunkiem udziału w konkursie była planowana realizacja projektu na obiektach wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki.

Projekty, które otrzymają wsparcie to między innymi Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu, renowacja murów obronnych w Żorach, remont zabytkowego ratusza w Pyskowicach czy kompleksowa modernizację Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim.

Autor: Dorota Stabik /pg/