Ekspert radzi: jak starać się o rentę rodzinną?

fot. Aleksandra Siążnik

Tematem dzisiejszych porad będzie renta rodzinna. A powód naszego spotkania wiąże się z pewnym terminem. Otóż zaraz po wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci powinni złożyć w ZUS wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko się uczy. Uczniowie powinni je złożyć w ZUS-ie najpóźniej we wrześniu. Studenci mają czas do końca października. Zatem, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

To oczywiście nie jedyna kwestia związana z rentami rodzinnymi, którą poruszymy w czasie telefonicznego dyżuru, jaki będą prowadziły ekspertki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 Każdemu damy radę to program, w którym specjaliści z różnych dziedzin podpowiadają, jak rozwiązywać problemy związane z przepisami, pracą, domem i rodziną.

Jakie mamy prawa i jakie obowiązki? Jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych? Jak rozsądnie wydawać pieniądze i nie dać się oszukać? Jak dbać o samochód, ogródek i domowe zwierzęta?

Proste i przystępne odpowiedzi na te i inne pytania w Polskim Radiu Katowice.

Można także do nas pisać: damyrade@radio.katowice.pl.