Pozytywka: Krystyna Doktorowicz

Gościem Ewy Niewiadomskiej w dzisiejszej Pozytywce będzie profesor Krystyna Doktorowicz - dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Właśnie dostała Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Nic dziwnego, ostatnie lata to w życiu Pani profesor budowa nowej siedziby Śląskiej Filmówki. O sukcesach tego budynku opowiadaliśmy Państwu w Radiu Katowice wiele razy. Posypały się nagrody, a podobno to jeszcze nie koniec.Audycja z pozytywnym wydźwiękiem