Przyszłość polskiej energetyki i ciepłownictwa. Forum Gospodarki Energetycznej.

Przyszłość polskiej energetyki i ciepłownictwa na Forum Gospodarki Energetycznej w Krakowie. 

Przedstawiciele biznesu energetycznego i reprezentanci świata naukowego debatują o współczesnych wyzwaniach rynku energetycznego, takich jak zahamowanie wzrostu cen energii, czy realizacja gospodarki niskoemisyjnej.

— Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii to trend światowy. Odchodzenie od węgla wymaga jednak czasu i konsekwentnego działania — mówi profesor Jacek Kamiński, przewodniczący FGE.


Po raz pierwszy do dyskusji zostali włączeni studenci. 

— Młodzi ludzie zaprezentowali referaty na profesjonalnym poziomie, co pokazuje, że przyszłość polskiej energetyki nie jest im obojętna — mówi profesor Piotr Saługa, przewodniczący komitetu naukowego FGE.


Forum Gospodarki Energetycznej jest organizowane przez przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie na Rzecz Gospodarki Energetycznej Polski. 

Autor: Paulina Pikiewicz /rs/


Wiadomości gospodarcze