Sporna ciepłownia na biomasę. Radni przeciwni budowie.

fot. Katarzyna Graboń

Miejscy radni w Żywcu opowiedzieli się przeciw budowie spalarni, ale ostateczną decyzję zostawią mieszkańcom. 

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Żywcu radni głosowali nad uchwałą w sprawie sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Żywcu dotyczącej sprzeciwu budowie ciepłowni na biomasę i paliwa alternatywne na terenie miasta. Uchwała została przegłosowana – głosowało 21 radnych, 16 opowiedziało się za a 5 przeciw. 

— Nie zgodzimy się na budowę, bez zgody mieszkańców — wyjaśnia Jarosław Gowi,- przewodniczący Rady Miejskiej.


Nie uspokaja to jednak mieszkańców. 

— Oczekiwaliśmy konkretów, zajęcia jasnego stanowiska — mówi Joanna Ostrowska, mieszkanka Żywca. 


Planowana przez władze miasta i spółkę Beskid inwestycja zakłada powstanie dwóch ciepłowni w mieście. Obecnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji. 

Autor: Katarzyna Graboń /rs/


Wiadomości gospodarcze